Mycobacterium tuberculosis

Kweek

Aan de hand van de onderstaande tabel graag materiaal insturen.

Biologisch materiaal Gewenste hoeveelheid1
Bloed/beenmerg/pericardvocht >5 ml, bij voldoende materiaal ook in myco-f-lytic fles 
Feces >1 gram
Liquor >5 ml
Maaginhoud 20 ml
Sputum Minimaal 3 ml, bij voorkeur 5 ml 2
Overig materiaal uit luchtwegen 5-10 ml
Peritoneumbiopt Gericht biopt 5-10 mm3
Pleuravocht/peritoneaalvocht/gewrichtsvocht >5 ml, bij voldoende materiaal ook in myco-f-lytic fles
Pus/materiaal uit wonden/drainvocht/ lymfklier >1 ml
Urine >25 ml 3

Uitstrijken of e-swabs zijn niet geschikt voor diagnostiek naar Mycobacteriën

 

  1. Hoeveelheid materiaal benodigd voor een betrouwbare kweek. Dit is geen afkeurcriterium
  2. Ochtendsputum: drie monsters op drie opeenvolgende dagen
  3. Twee maal herhalen
Indicatie:
Aantonen van M. tuberculosis in verschillende patiëntenmaterialen
Deelgebied:
Mycobacteriologie
Techniek:
Kweek
Doorlooptijd
2-8 weken
Materiaal:
Zie bovenstaande tabel
Afnamemateriaal:
Steriele container, Liquorbuis, Bloedkweek Myco/F lytic
 
Code afnamemateriaal
J, M, Q (voorkeur), C
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 7 dagen
Referentiewaarden:
Geen Mycobacteriën
Opmerkingen:
  • Neem voor de diagnostiek naar longtuberculose drie monsters, waarvan minimaal één ochtendsputum, af van luchtwegmateriaal (sputum) voor microscopie, kweek en eventueel PCR.
  • Neem het eerste monster af direct bij verdenking op besmettelijke tuberculose en herhaal dit voor twee monsters op twee opeenvolgende dagen.

 

  • Uitstrijken of eswabs zijn niet geschikt voor diagnostiek naar Mycobacterien.
  • Peritoneumbiopt  is de eerste keus bij verdenking abdominale tuberculose

Een positieve uitslag wordt doorgebeld door de arts-microbioloog

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78