Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Mycobacterium tuberculosis

PCR

Middels PCR kan snel verdenking op een infectie met Mycobacterium tuberculosis complex worden aangetoond. Daarnaast wordt tevens de genotypische resistentie voor rifampicine onderzocht.

Indicatie
Aantonen van DNA van M. tuberculosis in verschillende patiëntenmaterialen of na korte aankweek in een vloeibaar medium
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
Respiratoire materialen: 1-2 werkdagen
Materiaal
Respiratoire materialen zoals sputum en BAL
Afnamemateriaal
Steriele container

Liquorbuis
Greinerbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 7 dagen, anders vriezer -20°C, langdurig
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen

  • De PCR op M. tuberculosis is primair bedoeld voor respiratoir materialen zoals sputum en BAL. Voor andere materialen is de gevoeligheid waarschijnlijk vrij laag.

  • Neem voor de diagnostiek naar longtuberculose drie monsters, waarvan minimaal één ochtendsputum, af van luchtwegmateriaal (sputum) voor microscopie, kweek en eventueel PCR. Neem het eerste monster af direct bij verdenking op besmettelijke tuberculose en herhaal dit voor twee monsters op twee opeenvolgende dagen. Een positieve uitslag wordt doorgebeld door de arts-microbioloog.

Afnameinstructies