Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Neonatale conjuctivitis

PCR

Indicatie
Voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia  trachomatis, Herpes simplex, Varicella zoster en/of Adeno virussen.
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
Afhankeljk van de verwekker 1-4 werkdagen
Materiaal
Ooguitstrijk
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast, max 48 uur.
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.
Afnameinstructies