Neonatale conjuctivitis

Banale kweek

Indicatie
Voor het aantonen van pathogene verwekkers
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
2-3 werkdagen
Materiaal
Ooguitstrijk
Afnamemateriaal
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Geen pathogene micro-organismen
Afnameinstructies

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op nummer 071 - 517 83 84