Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van de externelaboratoria. Eurofins SaluxB.V. stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux B.V. maar onder de accrediatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden in de kolom Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Neutrofielen of segmenten (zie Differentiatie Leuko’s mbv de hemocytometer)

Doorlooptijd
1 werkdagen
Materiaal
EDTA-buis
Invoercode:
leudif
Lab/sticker:
Sysmex
Bewaarcondities:
<4u 20-25°C >4u 2-8°C Binnen 1d diff uitstrijken en kleuren
Bron:
XN 2000 Instructions for use; Handboek med. Lab. Diagn. 2013
Scope:
M315 CH.HCO.01
Referentiewaarden:
0-1d: 6,0-25,0 x10E9/l 1-2d: 4,0-20,0 x10E9/l 2d-1m: 1,0-8,5 x10E9/l 1m-2j: 1,0-9,0 x10E9/l 2-6j: 1,5-9,0 x10E9/l 6-15j: 1,5-8,0 x10E9/l >15j: 1,5-7,5 x10E9/l Doorbelgrens (Clozapinegebruik): <1,5 x10E9/l
Minimale hoeveelheid:
1 ml