Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Parathormoon* (PTH) 

Doorlooptijd
6 werkdagen
Referentiewaarden
0,7-4,0 pmol/l
Materiaal
EDTA-buis
Afnameinstructies

Afname is mogelijk op iedere locatie. Buis afgeven op het lab of op cito plek in rekje plaatsen.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
PTH
Verzendcondities
Materiaal binnen 6u na afname centrifugeren, afpipetteren en invriezen. Ingevroren versturen. Materiaalsoort op verzendbuis vermelden.
Minimale hoeveelheid
800 ul
Bewaarcondities
plasma direct invriezen -20°C
Scope

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20