Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Prolactine (+ indien nodig macroprolactine toegevoegd)

Doorlooptijd
1 werkdag
Referentiewaarden
Man: 56-278 mIU/l
Vrouw:
< 50 jaar: 71- 566 mIU/l
> 50 jaar: 58- 416 mIU/l
Materiaal
Serumbuis
Lab/sticker
E170
Invoercode
PROL
Minimale hoeveelheid
250 ul
Bewaarcondities
14 dagen: 2-8°C
6 maanden: -20°C
(max 1x invriezen)
Bron
Bijsluiter
(DxI600)