Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Protrombine mutatie*  (H057)

Doorlooptijd
15 werkdagen
Materiaal
EDTA-buis
Afnameinstructies

Alleen op locatie Rooseveltstraat 18 in Leiden

Lab/sticker
Sanquin
Invoercode
CLB
Verzendcondities
5 ml EDTA bloed, niet afdraaien, niet invriezen of in de koelkast bewaren. Kan ook op vrijdag ingezonden worden.
Bewaarcondities
1 week: 2-8°C
1 jaar: -20°C
Bron
Sanquin, diagn. testen
Scope

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.