Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

PSIE screening 12 weken (zie zwangerschapspakket)

Materiaal
Serumbuis met gel EDTA-buis
Afnameinstructies

Bloedgroep: altijd naam, geboortedatum en BSN nummer vermelden op het etiket.
Materiaal kan afgenomen worden op moment dat zwangerschap bekend is.

Lab/sticker
BLRG met vermelding van naam, geb. datum en BSN op EDTA buis; op serumbuis: labnummer.
Invoercode
ZWAN
Verzendcondities
Al het materiaal in het rekje plaatsen, duidelijk 'PSIE' vermelden met sticker. Formulier in de blauwe map.
Bewaarcondities
Zie individuele bepalingen

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.