PSIE screening 12 weken (zie zwangerschapspakket)

Materiaal
Serumbuis met gel EDTA-buis
Afnameinstructies:
Bloedgroep: ALTIJD NAAM, GEB DAT EN BSN NUMMER VERMELDEN OP HET ETIKET. Materiaal kan afgenomen worden op moment dat zwangerschap bekend is
Verzendcondities:
Al het materiaal in het rekje plaatsen, duidelijk 'PSIE' vermelden met sticker. Formulier in de blauwe map.
Invoercode:
ZWAN
Lab/sticker:
BLRG met vermelding van naam, geb. datum en BSN op EDTA buis; op serumbuis: Labnr
Bewaarcondities:
zie individuele bepalingen