Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Rivotril* zie Clonazepam

Doorlooptijd
7 werkdagen
Referentiewaarden
Therapeutisch: 0,02-0,07 mg/l
toxisch: > 0,1 mg/l
Doorbelgrenzen
> 0,1 mg/l
Materiaal
Serumbuis zonder gel
Afnameinstructies

Afname vóór gift; vraag patiënt of medicatie vóór bloedafname is ingenomen. Bloedafname is niet zinvol indien dit het geval is.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
CLON
Minimale hoeveelheid
1 ml
Bron
TDM Monografie.org
Scope