Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Rubella (IgG titer)*

Doorlooptijd
5 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
Negatief
Materiaal
8 ml serumbuis met gel
Afnameinstructies

Naam en geboortedatum op buis

Lab/sticker
MMB
Minimale hoeveelheid
1 ml
Bewaarcondities
2 dagen: 2-8°C
Scope

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.