Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Seroxat* (paroxetine)

Doorlooptijd
4 werkdagen
Referentiewaarden
Therapeutisch: 0,02-0,2 mg/l
toxisch: >0,3 mg/l

Doorbelgrenzen
> 0,3 mg/l
Materiaal
Serumbuis zonder gel
Afnameinstructies

Afname vlak voor gift, vraag patiënt of medicatie vóór bloedafname is ingenomen. Indien medicatie wel is ingenomen vermeld tijdstip van inname medicatie op formulier en lever het materiaal apart in bij het laboratorium.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
SERO
Minimale hoeveelheid
0,5 ml
Bron
Apotheek Haagse ziekenhuizen
Scope