Sertraline* (Zoloft, Serlain, Lustral, Besitran)

Doorlooptijd
11 werkdagen
Materiaal
Serumbuis zonder gel
Afnameinstructies:
Afname vlak voor gift, vraag patiënt of medicatie vóór bloedafname is ingenomen. Indien medicatie wel is ingenomen vermeld tijdstip van inname medicatie op formulier en lever het materiaal apart in bij Laboratorium.
Lab/sticker:
YSL
Bron:
TDM Monografie. Org
Scope:
M091
Referentiewaarden:
Sertraline: 0,05-0,30 mg/l Toxisch: >0,30 mg/l Doorbelgrens: >0,30 mg/l Desmethylsertraline: 0,05-0,20 mg/l