Shigella spp.

PCR/kweek

Shigella species veroorzaken shigellose. Het genus omvat 4 soorten: S. dysenteriae, S. flexneri, S. sonnei en S. boydii. S. dysenteriae veroorzaakt dysenterie, een hemorragische colitis met verlies van bloed en slijm bij de ontlasting. De overige 3 soorten geven een mildere colitis. 

Diagnostiek naar shigella bestaat uit een PCR op feces.  Indien deze positief is zal het materiaal op kweek worden gezet om tevens een resistentie te kunnen bepalen. Een shigella-infectie verloopt vaak zelflimiterend en behoeft daarom geen behandeling. Alleen bij een ernstige infectie is behandeling geindiceerd.

Indicatie:
Aantonen van Shigella spp. in feces
Deelgebied:
Moleculair/bacteriologie
Techniek:
PCR, indien positief volgt kweek
Doorlooptijd
3-5 dagen
Materiaal:
Faeces
Afnamemateriaal:
Steriele container met lepel
 
Code afnamemateriaal
A
Bewaarcondities:
koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden:
negatief
Opmerkingen:

Bij positieve PCR volgt kweek. 

De PCR wordt ingezet in combinatie met PCR naar  Aeromonas spp., Campylobacter spp., Plesiomonas spp., Salmonella spp. en Yersinia spp

Indien een feacal swab wordt ingestuurd zal alleen een kweek verricht worden.

Deze bepaling wordt deels extern uitgevoerd.

Richtlijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Shigellose http://www.swab.nl/swab/cms3.nsf/uploads/B5B9ED1BD30F42DFC1257CB80019C398/$FILE/Herziene%20SWAB%20richtlijn%20Acute%20Diarree.pdf

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78