Shigella spp.

PCR/kweek

Shigella species veroorzaken shigellose. Het genus omvat vier soorten: S. dysenteriae, S. flexneri, S. sonnei en S. boydii. S. dysenteriae veroorzaakt dysenterie, een hemorragische colitis met verlies van bloed en slijm bij de ontlasting. De overige drie soorten geven een mildere colitis. Diagnostiek naar shigella bestaat uit een PCR op feces. Indien deze positief is zal het materiaal op kweek worden gezet om tevens een resistentie te kunnen bepalen. Een shigella-infectie verloopt vaak zelflimiterend en behoeft daarom geen behandeling. Alleen bij een ernstige infectie is behandeling geïndiceerd.
Indicatie:
Aantonen van Shigella spp. in feces
Deelgebied:
Moleculair/bacteriologie
Techniek:
PCR, indien positief volgt kweek
Doorlooptijd
3-5 dagen
Materiaal
Feces
Code Afnamemateriaal:
A
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden:
Negatief
Opmerkingen:

Bij positieve PCR volgt kweek. 

De PCR wordt ingezet in combinatie met PCR naar  Aeromonas spp., Campylobacter spp., Plesiomonas spp., Salmonella spp. en Yersinia spp

Indien een feacal swab wordt ingestuurd zal alleen een kweek verricht worden.

Deze bepaling wordt deels extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78