Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Shigella spp.

PCR/kweek

Shigella species veroorzaken shigellose. Het genus omvat vier soorten: S. dysenteriae, S. flexneri, S. sonnei en S. boydii. S. dysenteriae veroorzaakt dysenterie, een hemorragische colitis met verlies van bloed en slijm bij de ontlasting. De overige drie soorten geven een mildere colitis. Diagnostiek naar shigella bestaat uit een PCR op feces. Indien deze positief is zal het materiaal op kweek worden gezet om tevens een resistentie te kunnen bepalen. Een shigella-infectie verloopt vaak zelflimiterend en behoeft daarom geen behandeling. Alleen bij een ernstige infectie is behandeling geïndiceerd.
Indicatie
Aantonen van Shigella spp. in feces
Deelgebied
Moleculair/bacteriologie
Techniek
PCR, indien positief volgt kweek
Doorlooptijd
3-5 dagen
Materiaal
Feces
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen

Bij positieve PCR volgt kweek. 

De PCR wordt ingezet in combinatie met PCR naar  Aeromonas spp., Campylobacter spp., Plesiomonas spp., Salmonella spp. en Yersinia spp


Indien een feacal swab wordt ingestuurd zal alleen een kweek verricht worden.


Afnameinstructies