STEC (shiga toxine producerende E coli)

Algemene informatie

Escherichia coli O157 behoort tot de groep van de Shiga Toxine producerende Escherichia coli (STEC). Zij kunnen een hemorragische colitis veroorzaken, met als complicatie het ontstaan van een hemolytisch uremisch syndroom (HUS; acuut nierfalen met hemolytische anemie en trombocytopenie). Deze complicatie ontstaat door het exotoxine stx, welke zorgt voor beschadiging van de endotheelcellen van de nieren.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78