Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

STEC (shiga toxine producerende E coli)

PCR

Diagnostiek naar STEC kan worden uitgevoerd middels een PCR gericht op de detectie van stx-1, stx-2 en EscV genen. Detectie van deze genen helpt onderscheid te maken tussen minder en meer pathogene varianten van STEC. Het detecteren van alleen de stx-1 is geassocieerd met een STEC variant welke in het algemeen geen ziekte of een mild ziektebeeld veroorzaakt. Het detecteren van stx-1 in combinatie met EscV en/of stx-2 is geassocieerd met een STEC variant welke een redelijk tot ernstig ziektebeeld kan veroorzaken (bijvoorbeeld HUS/HC). Voor deze laatste varianten geldt een meldingsplicht aan de GGD. Naast de PCR wordt het materiaal eveneens op kweek gezet zodat bij een positieve kweek een resistentiebepaling en eventueel sero- en/of genotypering kan plaatsvinden.
Indicatie
Aantonen van exotoxine stx1 of 2 in feces
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
2-5 werkdagen
Materiaal
Feces in steriele container
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Geen E. coli O157
Opmerkingen
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.
Afnameinstructies