Sulpride / Dogmatil*

Materiaal
Serumbuis zonder gel
Afnameinstructies:
Afname vlak vóór gift; vraag patiënt of medicatie vóór bloedafname is ingenomen. Bloedafname is niet zinvol indien dit het geval is.
Invoercode:
A99
Lab/sticker:
YSL
Scope:
M052
Minimale hoeveelheid:
0,5 ml