Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

THC-COOH* cannabis-metaboliet in bloed (niet op vrijdag of zaterdag afnemen)

Doorlooptijd
15 werkdagen
Referentiewaarden
Volbloed:
> 40 ug/l: aanwijzing voor zwaar (chronisch, langdurig overmatig) cannabisgebruik
> 75 ug/l: sterke aanwijzing voor zwaar (chronisch, langdurig overmatig) cannabisgebruik

Serum:
> 73 ug/l: aanwijzing voor zwaar (chronisch, langdurig overmatig) cannabisgebruik
> 137 ug/l: sterke aanwijzing voor zwaar (chronisch, langdurig overmatig) cannabisgebruik
Materiaal
2x NaF-buis
Afnameinstructies

Niet op vrijdag en zaterdag afnemen. Naam en geboortedatum op buis schrijven.

 

 

Lab/sticker
Spijtserum
Invoercode
THCC
Verzendcondities
Niet afdraaien! Volbloed.
Gebruik de verzendenvelop van Eurofins Forensics Brugge; stuur een kopie van het aanvraagformulier mee.
Minimale hoeveelheid
2 ml
Bewaarcondities
2 dagen: 15-25°C

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20