Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van de externelaboratoria. Eurofins SaluxB.V. stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux B.V. maar onder de accrediatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden in de kolom Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Theophylline*

Doorlooptijd
2 werkdagen
Materiaal
Heparinebuis met gel
Afnameinstructies:
Afname vlak voor gift, vraag patiënt of medicatie vóór bloedafname is ingenomen. Indien medicatie wel is ingenomen vermeld tijdstip van inname medicatie op formulier en lever het materiaal apart in bij Laboratorium.
Verzendcondities:
Geen chocolade of caffeïnerijke dranken (koffie, thee, cacao, cola) gedurende 16 uur voor de bloedname.
Invoercode:
THEO
Lab/sticker:
YSL
Bewaarcondities:
7d 2-8°C 2m -20°C
Scope:
M052
Referentiewaarden:
5-20 mg/l Doorbelgrens: >20 mg/l
Minimale hoeveelheid:
150 ul