Totaal Proteine S antigeen (H930)*

Doorlooptijd
15 werkdagen
Materiaal
Citraatbuis
Afnameinstructies:
Alleen op locatie Rooseveltstraat
Verzendcondities:
direct afdraaien, plasma afpipetteren, in plastic buis invriezen. Op verzendbuis materiaalsoort vermelden: citraatplasma
Invoercode:
CLB
Lab/sticker:
Sanquin
Bewaarcondities:
1j -20°C
Bron:
Sanquin, diagn. testen