Transferrine + Saturatie

Doorlooptijd
1 werkdagen
Materiaal
Heparinebuis met gel
Invoercode:
TRAN
Lab/sticker:
Li-Hep C6
Bewaarcondities:
8d 15-25°C 8d 2-8°C 6m -20°C
Bron:
Bijsluiter (DxC700AU)
Scope:
M315 CH.KCA.01
Referentiewaarden:
Transferrine: 2,0-3,6 g/l Transferrineverzadiging: 20-45%
Minimale hoeveelheid:
150 ul