Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Trombocyten uit citraat

Doorlooptijd
1 werkdag
Referentiewaarden
150-400 x10E9/l
Materiaal
Citraatbuis
Afnameinstructies

Vermelden op etiket trombo uit citraat.
Als CITO behandelen.

Lab/sticker
Sysmex / OVERIG
Invoercode
throc
Verzendcondities
LET OP; Indien stollingsonderzoek is aangevraagd (bijvoorbeel PT, INR of aPTT) 2 citraatbuizen afnemen! Afgeven aan lab medeweker sysmex.
Minimale hoeveelheid
1 ml
Bewaarcondities
<4 uur: 20-25°C
>4 uur: 2-8°C
Binnen 8 uur diff uitstrijken
Bron
XN 2000 Instructions for use;
Handboek med. Lab. Diagn. 2013

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20