Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Trombocyten

Doorlooptijd
1 werkdag
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
150-400 x10E9/l
Doorbelgrens: < 50 of >700 x10E12/l
Materiaal
EDTA-buis
Lab/sticker
Sysmex
Invoercode
THRO
Verzendcondities
LET OP: Bij aanvraag Trombocyten in citraat zie "Trombocyten in citraat"
Minimale hoeveelheid
1 ml
Bewaarcondities
<4 uur 20-25°C
>4 uur 2-8°C
Binnen 8u diff uitstrijken
Bron
XN 2000 Instructions for use;
Handboek med. Lab. Diagn. 2013

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.