Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van de externelaboratoria. Eurofins SaluxB.V. stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux B.V. maar onder de accrediatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden in de kolom Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Troponine

Doorlooptijd
1 werkdagen
Materiaal
Serumbuis met gel
Verzendcondities:
Cito afgeven op het lab
Invoercode:
TROP
Lab/sticker:
E170
Bewaarcondities:
1d 2-8°C 1j -20°C
Bron:
Bijsluiter (DxI600)
Scope:
M315 CH.KCA.04
Referentiewaarden:
Man <19,8 ng/l Vrouw <11,6 ng/l Doorbelgrens: Man >19,8 ng/l Vrouw >11,6 ng/l
Minimale hoeveelheid:
300 ul