Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Valproinezuur (Depakine) inclusief Albumine

Doorlooptijd
1 werkdag
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
Therapeutisch:
Epilepsie: 50-100 mg/l
Stemmingsstabilisator:
- acute episode 80-120 mg/l
- onderhoudsfase 60-80 mg/l
Toxisch: >150 mg/l
Doorbelgrens: >150 mmol/l
Materiaal
Serumbuis zonder gel Heparinebuis met gel
Afnameinstructies

Afname vlak vóór gift; vraag patiënt of medicatie vóór bloedafname is ingenomen. Bloedafname is niet zinvol indien dit het geval is.

Lab/sticker
Serum C6
Li-Hep C6
Invoercode
VALP
ALBU
Minimale hoeveelheid
150 ul
Bewaarcondities
2 dagen: 15-25°C
7 dagen: 2-8°C
3 maanden: -20°C
Bron
Bijsluiter
(DxC700AU); TDM-monografie.
Org

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.