Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Venlafaxine en desmethylvenlafaxine*

Doorlooptijd
4 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
M091
Materiaal
Serumbuis zonder gel
Afnameinstructies

Vraag patiënt of medicatie vóór bloedafname is ingenomen. Bloedafname is niet zinvol indien dit het geval is.

Lab/sticker
VENDES
Minimale hoeveelheid
Venlafaxine:
Therapeutisch: 0,10-0,40 mg/l
Som Venlafaxine + Desmethylvenlafaxine
Therapeutisch: 0,1-0,75mg/l
toxisch: >1,0 mg/l
Doorbelgrens: >1,0 mg/l
Bewaarcondities
YSL
Scope
Benodigd volume
0,5 ml

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.