Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Vitamine B12

Doorlooptijd
1 werkdag
Referentiewaarden
133-675 pmol/l
deficient: <108 pmol/l
Materiaal
Serumbuis
Lab/sticker
E170
Invoercode
VB12
Minimale hoeveelheid
150 ul
Bewaarcondities
3 dagen: 20-25°C
3 dagen: 2-8°C
2 maanden: -20°C
Bron
Bijsluiter
(DxI600)