Labgids (Vademecum)

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Vitamine E*

Doorlooptijd
7 werkdagen
Referentiewaarden
15 - 50 µmol/l
Materiaal
Serumbuis
Afnameinstructies

Vermeld gebruik laxantia, paraffine, vet vervangende voedingsmiddelen. Orale anticonceptiva, anthracyclinen, aspirine, acetaminofen en zware metalen kunnen de vitamine E-status negatief beïnvloeden.

Lab/sticker
YSL
Invoercode
VITE
Verzendcondities
Donker, afpipetteren en serum invriezen
Minimale hoeveelheid
0,5 ml
Bewaarcondities
6 dagen: 20-25°C
14 dagen: 2-8°C
8 weken: -20°C
Bron
Franciscus Gasthuis & Vlietland Ziekenhuis
Scope