Von Willebrand cascadeonderz. (H901)* Activiteit wordt bepaald, indien afwijkend uitgebreid met antigeen en evt multimerenanalyse

Doorlooptijd
15 werkdagen
Materiaal
2x Citraatbuis
Afnameinstructies:
Alleen op locatie Rooseveltstraat
Verzendcondities:
direct afdraaien, plasma afpipetteren, in plastic buis invriezen. Op verzendbuis materiaalsoort vermelden: citraatplasma
Invoercode:
FAC8
Lab/sticker:
Sanquin
Bewaarcondities:
1j -20°C
Bron:
Sanquin, diagn. testen
Referentiewaarden:
Von Willebrand factor activiteit: 50-150% antigeen: 50-150% multimeren analyse: Geen afwijkingen
Minimale hoeveelheid:
2 ml