Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van de externelaboratoria. Eurofins SaluxB.V. stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux B.V. maar onder de accrediatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden in de kolom Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Vrij T3*

Doorlooptijd
4 werkdagen
Materiaal
Serumbuis met gel
Invoercode:
FT3
Lab/sticker:
YSL
Bewaarcondities:
'-20°C
Scope:
M098
Referentiewaarden:
man: 4d-1j: 4,0-8,3 pmol/l 1-12j: 4,8-7,5 pmol/l 12-15j: 4,9 - 7,4 pmol/l 15-19j: 3,8 - 6,6 pmol/l 19-50j: 3,2 - 6,7 pmol/l >50j: 2,7 - 6,0 pmol/l vrouw 4d-1j: 4,0-8,3 pmol/l 1-12j: 4,8-7,5 pmol/l 12-15j: 4,3 -6,7 pmol/l 15-19j: 3,9 -6,3 pmol/l 19-50j: 3,2 - 6,7 pmol/l >50j: 2,7 - 6,0 pmol/l