Wonduitstrijk

Kweek

Voor een PCR dient u een E-swab in te leveren. 
Indicatie:
Voor het aantonen van pathogene micro-organismen in de uitstrijk van wonden.
Deelgebied:
Bacteriologie
Techniek:
Kweek
Materiaal
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Code Afnamemateriaal:
N, D
Bewaarcondities:
Koelkast max. 96 uur.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78