Wonduitstrijk

Kweek

Voor een PCR dient u een E-swab in te leveren. 
Indicatie
Voor het aantonen van pathogene micro-organismen in de uitstrijk van wonden.
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Bewaarcondities
Koelkast max. 96 uur.
Afnameinstructies

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78