Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Wonduitstrijk

Kweek

Voor een PCR dient u een E-swab in te leveren. 
Indicatie
Voor het aantonen van pathogene micro-organismen in de uitstrijk van wonden.
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Bewaarcondities
Koelkast max. 96 uur.
Afnameinstructies