Vademecum

Medische microbiologie Klinische chemie
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Zwangerschapspakket (12 weken) Bloedgr. Rhesus, Irr. As.

Doorlooptijd
zie individuele bepalingen
Materiaal
Serumbuis met gel EDTA-buis
Lab/sticker
BLRG met
vermelding van
naam, geb.
datum en BSN
op EDTA buis;
op serumbuis:
Labnr
Invoercode
ZWAN
Verzendcondities
Bloedgroep buis:
ALTIJD NAAM GEB.DATUM EN BSN NUMMER VERMELDEN OP HET ETIKET. Materiaal (alle buizen afgenomen bij de pte) samen met het aanvraagformulier in witte beker plaatsen.
Bewaarcondities
zie individuele bepalingen

Intercollegiaal consult

Voor overleg met specialisten en vragen T: 071-5160020.