Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Salux
Eurofins Salux B.V. is ISO-15189 geaccrediteerd onder nummer RVA Testen M315 met bijbehorende scope-elementen (zie www.RVA.nl). Referentiewaarden van de testen die niet door Eurofins Salux B.V. worden uitgevoerd, zijn de referentiewaarden van externe laboratoria. Eurofins Salux stuurt alleen bepalingen door naar ISO15189 geaccrediteerde laboratoria met de daarbij behorende scope-elementen. De bepaling valt daarmee niet onder de accreditatie van Eurofins Salux, maar onder de accreditatie van het verzendlaboratorium. Het registratienummer van het laboratorium is terug te vinden bij Scope/ISO15189.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Zwangerschapspakket (12 weken) Bloedgr. Rhesus, Irr. As.

Doorlooptijd
zie individuele bepalingen
Materiaal
8 ml Serumbuis + EDTA-buis
Afnameinstructies

Bloedgroep buis:
Altijd naam, geboortedatum en BSN nummer vermelden op het etiket.

Lab/sticker
BLRG met vermelding van naam, geb.datum en BSN op EDTA buis; op serumbuis: MMB sticker
Invoercode
ZWAN
Verzendcondities
Bloedgroep buis:
ALTIJD NAAM GEB.DATUM EN BSN NUMMER VERMELDEN OP HET ETIKET. Materiaal (alle buizen afgenomen bij de pte) samen met het aanvraagformulier in witte beker plaatsen.
Bewaarcondities
zie individuele bepalingen

Vragen?

Wij zijn van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op nummer 071 - 516 00 20