Belang van patiëntgegevens en aanvraagformulieren bij insturen materiaal

Onvolledigheid van gegevens
We merken in de praktijk steeds vaker dat onderzoeksmaterialen onvolledig worden ingestuurd. Het komt voor dat patiëntgegevens en / of aanvraagformulieren ontbreken. Zonder deze essentiële informatie zijn we niet in staat om de aanvraag in behandeling te nemen, of zijn we genoodzaakt om na te bellen om ontbrekende gegevens te achterhalen. Hierdoor ontstaat meer risico op fouten, gaat kostbare tijd verloren en kunnen uw uitslagen vertraging oplopen.

Wat vragen wij van u?
Wij verzoeken u om het volgende altijd in acht te nemen bij het insturen van onderzoeksmaterialen van uw patiënten:

  • Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te zijn;
  • Het aanvraagformulier of loopbriefje dient altijd bij het onderzoeksmateriaal te worden bijgevoegd;
  • Alle gevraagde gegevens moeten worden genoteerd op de onderzoeksmaterialen (zoals naam, geboortedatum, datum afname, herkomst lichaamsmateriaal).

We verzoeken u om het belang van volledigheid van gegevens ook te benadrukken bij uw patiënten. U kunt hiervoor ook verwijzen naar de afname instructie. Hier op staat altijd vermeld welke gegevens moeten worden genoteerd en dat het aanvraagformulier of loopbriefje bijgevoegd moet worden in de verzendenvelop.

Heeft u suggesties?
Wij vinden het belangrijk om te begrijpen waarom het insturen van onderzoeksmaterialen soms mis kan gaan.
Heeft u suggesties wat wij kunnen doen om dit te vergemakkelijken / verduidelijken voor zorgverleners, laat het ons dan graag weten via marcom@ctnl.eurofinseu.com.

Met vriendelijke groet

Eurofins Clinical Diagnostics