Medisch Microbiologisch Laboratorium van Alrijne Zorggroep onder hoede van Eurofins Clinical Diagnostics

“Clustering specialismen draagt bij aan sterk en toegankelijk regionaal netwerk”

Leiden, 12 juli 2021 – De activiteiten van Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) van Alrijne Zorggroep vallen vanaf 12 juli onder de vlag van Eurofins. Met de overname wordt een sterk regionaal laboratoriumnetwerk gerealiseerd dat een breed scala aan diagnostiek aanbiedt en dat bovendien laagdrempelig en toegankelijk is voor zorgverleners en patiënten.

Door medische expertises te koppelen is het netwerk in staat om de service, expertises van specialisten en arts-microbiologen, en (product)ontwikkelingen naar een nóg hoger niveau te brengen. “We willen met de overname van Alrijne MML bovendien verder bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar maken en houden van de zorg”, zegt Jacob Olie, Managing Director van Eurofins Clinical Diagnostics. Behalve het aanbod van een breder palet aan diagnostische testen en onderzoeken verandert er voor zorgverleners en patiënten in het proces weinig.

One-stop-shop filosofie

Het MML onderzoekt de aanwezigheid van micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels. Eurofins biedt met deze uitbreiding een breed portfolio van betrouwbare diagnostiek aan zorgverleners en patiënten aan. Het realiseren van een breed aanbod van diagnostiek past binnen de one-stop-shop filosofie waarmee Eurofins alle diagnostische testen toegankelijk wil maken voor haar afnemers.

Innovatiekracht

Het grote kennis- en onderzoeksnetwerk van Eurofins in Europa versterkt de innovatiekracht en vakbekwaamheid binnen het zorg landschap. Eurofins is hiermee in staat om ‘up-to-date’ laboratoriumtechnieken toe te passen. Zo ondersteunt het Eurofins Hoog Volume Laboratorium in Rijswijk bij de bestrijding en beheersing van COVID-19 diagnostiek en wereldwijd onderzoek naar varianten. Daarnaast is het laboratorium gespecialiseerd in o.a. klinische chemie, moleculaire diagnostiek, cervixcytologie en histologie.

Meer informatie voor is te vinden op www.microbiologie.nl 

Ondertekening overname Alrijne door Eurofins