Tijdelijke wijziging met betrekking tot uw aanvragen voor moleculaire diagnostiek faeces

Tot op heden werd een groot deel van de moleculaire bepalingen uitgevoerd door Eurofins NMDL. Vanwege de verhuizing van dit laboratorium naar een nieuwe locatie, wordt dit deel van deze diagnostiek tijdelijk ondergebracht bij Eurofins Gelre. Eurofins Gelre is sinds april 2023 onderdeel van Eurofins Clinical Diagnostics.

Wat verandert er voor u?

De volgende specifieke bepalingen worden niet meer standaard meegenomen in de pakketten voor PCR fecesdiagnostiek. Dit geldt voor:

–           Feces PCR Bacterieel: Aeromonas en Plesiomonas PCR

–           Feces PCR Parasitair: Dientamoeba fragilis PCR

De standaardbepalingen die vallen onder PCR diagnostiek voor feces zijn daarom tijdelijk als volgt:

Feces PCR Bacterieel:  Salmonella species, Shigella species, Campylobacter, Yersinia enterocolitica. 

Feces PCR Parasitair:  Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica.  

Alternatieven voor PCR bepalingen die tijdelijk niet mogelijk zijn

Aeromonas en / of Plesiomonas

Op verzoek kan op indicatie een bacteriële kweek naar Aeromonas en/of Plesiomonas verricht worden. Bijvoorbeeld indien sprake is van diarree na zoetwater contact of na nuttigen van rauwe vis of schaal-

en schelpdieren. Vermeld in specifieke gevallen graag expliciet bij de aanvraag dat u naast uw gewenste Feces PCR bacteriële diagnostiek eveneens een kweek wilt laten verrichten voor diagnostiek

naar Aeromonas en / of Plesiomonas. Dit kan op het aanvraagformulier onder ‘Overige bepalingen à Anders, namelijk:’ en in Zorgdomein onder ‘Afwijkende aanvragen Kweek Overig’.

Dientamoeba fragilis

Indien u in specifieke gevallen diagnostiek wilt laten verrichten naar Dientamoeba fragilis dan kunt u dit expliciet vermelden bij de aanvraag. Dit kan op het aanvraagformulier onder ‘Overige bepalingen à Anders, namelijk en in Zorgdomein onder ‘Afwijkende aanvraag PCR Overig’:

Het materiaal wordt dan verzonden naar een extern laboratorium.

Toelichting bij de PCR bepalingen die tijdelijk niet mogelijk zijn

Aeromonas/Plesiomonas

Doorgaans betreft dit self-limiting infecties welke we in de afgelopen twee jaar slechts in enkele gevallen hebben vastgesteld.

Dientamoeba fragilis

Er is geen eenduidig bewijs dat infectie met Diëntamoeba fragilis altijd tot ziekteverschijnselen leidt. Het is dan ook omstreden of behandeling noodzakelijk is en welke eventuele behandeling het meest effectief zou zijn. Behandeling wordt enkel geadviseerd indien klachten langdurig blijven aanhouden en er geen andere oorzaken gevonden kunnen worden, met name indien het kinderen betreft.

Heeft u vragen? 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Zodra de moleculaire diagnostiek op de nieuwe locatie wordt ondergebracht, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. In geval van vragen zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 088-4500 832