Gonorroe (Neisseria gonorrhoeae)

Kweek

Primaire diagnostiek bestaat uit een PCR op N. gonorrhoeae, omdat de gevoeligheid van de PCR hoger is dan van de kweek. Een kweek met resistentiebepaling op N. gonorrhoeae dient te worden verricht bij aanhoudende klachten na behandeling of indien er wordt afgeweken van de eerste keus behandeling middels ceftriaxon. 

  • De voorkeursplaats van kweek is de meatus urethra. Bij voorkeur heeft de pati�nt 2 uur voor afname niet geplast. Neem materiaal af door de E-swab door de afscheiding (ecoulement) te halen, eventueel na compressie van de urethra. Indien geen ecoulement zichtbaar is de urethra verticaal opendrukken en de E-.swab in de urethramond (3-4 cm diep bij mannen, 1-2 cm bij vrouwen) roteren en voorzichtig terugtrekken.
  • Naast de urethra bij (jong)volwassen vrouwen ook de endocervix kweken en bij prepubertale vrouwen de intro�tus.
  • Op indicatie tevens een orale en/of anale kweek afnemen. Bij afname van de keelkweek de swab over zowel de posterieure oropharynx als beide tonsillen strijken.
  • Voor de anus kweek, bij voorkeur via een rectoscoop, de E-swab 2-3 cm opschuiven in het anaal kanaal en gedurende 10 seconden roteren tegen anuswand
Indicatie:
Voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae in diverse pati�ntenmaterialen indien een resistentiebepaling nodig is (bij recidief)
Deelgebied:
Bacteriologie
Techniek:
Kweek
Doorlooptijd
2-5 werkdagen
Materiaal:

Uitstrijk (E-swab) van urethra, endocervix, keel, anus, intro�tus, gewrichtspunctaat (steriele container of afgedopte spuit), bloedkweek (bloedkweekflesjes)

 

Afnamemateriaal:
Steriele container, E-swab, Bloedkweekset aeroob/anaeroob, Bloedkweek Peds Plus/F (pedibact), afgedopte spuit
 
Code afnamemateriaal
C, D, K, L, O
Bewaarcondities:
Urine: koelkast max. 24 uur eswab: koelkast max 24 uur
Referentiewaarden:
Geen N. gonorrhoeae ge�soleerd
Opmerkingen:

NB 1. Een kweek op N. gonorrhoeae dient op de dag van afname ingeleverd te worden bij het afgiftepunt, niet versturen per post.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78