Hepatitis B virus (HBV)

Diagnose: HBsAg en anti-Hbc

Diagnostiek naar een acute of chronische infectie bestaat uit serologie. Hepatitis B surface antigeen (HbsAg) is in serum gemiddeld 4-6 weken (spreiding 1-10 weken) na de besmetting aantoonbaar. Hierna wordt hepatitis B e antigeen (HbeAg) aantoonbaar, gevolgd door antistoffen tegen Hbcore (anti-Hbc; IgM en IgG). Na enkele weken tot maanden zal eerst seroconversie van HbeAg naar anti-Hbe plaatsvinden gevolgd door seroconversie van HbsAg naar anti-Hbs. Indien HbsAg langer dan zes maanden aantoonbaar blijft spreekt men van een chronische infectie.

Screening naar een acute of chronische infectie met hepatitis B virus vindt plaats middels bepaling van HbsAg en anti-HbCore. Indien deze positief zijn zullen HbeAg, anti-Hbe en anti-Hbs bepaald worden. Na een vaccinatie ontstaan antistoffen tegen HbsAg (anti-Hbs). Indien de titer vier tot zes weken na de laatste hepatitis B-vaccinatie ≥10 IE/l past dit bij langdurige (waarschijnlijk levenslange) bescherming.

De PCR voor hepatitis B virus is geïndiceerd in sommige gevallen waarbij het serologisch profiel onduidelijk is of bij het vervolgen van behandeling van patiënten met chronische hepatitis B.

Indicatie:
Voor het aantonen van een infectie met Hepatitis B virus
Deelgebied:
Serologie
Techniek:
Serologie
Doorlooptijd
1-2 werkdagen
Materiaal:
Serum
Afnamemateriaal:
Stolbuis
 
Code afnamemateriaal
H
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Negatief, Positief

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78