Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hepatitis C virus (HCV)

IgG antistoffen

Primaire screening naar hepatitis C virus bestaat uit serologie. Indien antistoffen tegen hepatitis C virus aanwezig zijn zal een PCR op hepatitis C verricht worden. Indien deze positief is, is er sprake van een actieve (acuut danwel chronische) infectie met hepatitis C virus.
Indicatie
Voor het aantonen van een infectie met Hepatitis C virus
Deelgebied
Serologie
Techniek
Serologie
Doorlooptijd
1-3 werkdagen, indien screeningstest positief 1-2 weken
Materiaal
Serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief, Positief
Opmerkingen
Indien de test positief is wordt voor confirmatie een HCV RNA bepaling en indien nodig een immunoblot verricht.