Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hepatitis C virus (HCV)

PCR kwantitatief (virale load)

Primaire screening naar hepatitis C virus bestaat uit serologie. Indien antistoffen tegen hepatitis C virus aanwezig zijn zal een PCR op hepatitis C verricht worden. Indien deze positief is, is er sprake van een actieve (acuut danwel chronische) infectie met hepatitis C virus. Indien deze negatief is zonder de aanwezigheid van hepatitis C RNA, dan is er sprake van een in het verleden doorgemaakte infectie, een adequaat behandelde infectie of een fout-positieve screeningstest.   Indien er sprake is van recente expositie/een acute infectie met hepatitis C virus dient een PCR op plasma/serum verricht te worden. Hepatitis C RNA is gemiddeld na 7-10 dagen aantoonbaar. Antistoffen tegen hepatitis C ontwikkelen gemiddeld na 60 dagen.
Indicatie
Voor het aantonen van de Hepatitis C virus virale load in bloed
Deelgebied
Moleculair
Techniek
PCR
Doorlooptijd
5-7 dagen
Materiaal
EDTA of serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
EDTA buis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden
Virale load, in IU/ml
Opmerkingen

Detectielimiet = 15 IU/ml


Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.