Hepatitis C virus (HCV)

PCR kwantitatief (virale load)

Primaire screening naar hepatitis C virus bestaat uit serologie. Indien antistoffen tegen hepatitis C virus aanwezig zijn zal een PCR op hepatitis C verricht worden. Indien deze positief is, is er sprake van een actieve (acuut danwel chronische) infectie met hepatitis C virus. Indien deze negatief is zonder de aanwezigheid van hepatitis C RNA, dan is er sprake van een in het verleden doorgemaakte infectie, een adequaat behandelde infectie of een fout-positieve screeningstest.   Indien er sprake is van recente expositie/een acute infectie met hepatitis C virus dient een PCR op plasma/serum verricht te worden. Hepatitis C RNA is gemiddeld na 7-10 dagen aantoonbaar. Antistoffen tegen hepatitis C ontwikkelen gemiddeld na 60 dagen.
Indicatie:
Voor het aantonen van de Hepatitis C virus virale load in bloed
Deelgebied:
Moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
5-7 dagen
Materiaal
EDTA of serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
EDTA buis
Code Afnamemateriaal:
H of I
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden:
Virale load, in IU/ml
Opmerkingen:

Detectielimiet = 15 IU/ml

Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78