Hepatitis C virus (HCV)

PCR kwantitatief (virale load)

Primaire screening naar hepatitis C virus bestaat uit serologie. Indien antistoffen tegen hepatitis C virus aanwezig zijn zal een PCR op hepatitis C verricht worden. Indien deze positief is, is er sprake van een actieve (acuut danwel chronische) infectie met hepatitis C virus.

Indien deze negatief is zonder de aanwezigheid van hepatitis C RNA, dan is er sprake van een in het verleden doorgemaakte infectie, een adequaat behandelde infectie of een fout-positieve screeningstest.

 

Indien er sprake is van recente expositie/een acute infectie met hepatitis C virus dient een PCR op plasma/serum verricht te worden. Hepatitis C RNA is gemiddeld na 7-10 dagen aantoonbaar. Antistoffen tegen hepatitis C ontwikkelen gemiddeld na 60 dagen.

Indicatie:
Voor het aantonen van de Hepatitis C virus virale load in bloed
Deelgebied:
Moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
5-7 dagen
Materiaal:
EDTA of serum
Afnamemateriaal:
Stolbuis, EDTA buis
 
Code afnamemateriaal
H of I
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 24 uur
Referentiewaarden:
Virale load, in IU/ml
Benodigd volume:
Minimaal 1,5 ml
Opmerkingen:

Detectielimiet = 15 IU/ml

Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Richtlijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Hepatitis_C http://www.mdl.nl/uploads/240/1336/Richtlijn_HCV_definitief_t.b.v_website.pdf

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78