Keel

Banale kweek

Voor een PCR dient u een E-swab in te leveren. 
Indicatie:
Voor het aantonen van bacteriële verwekkers
Deelgebied:
Bacteriologie
Techniek:
Kweek
Materiaal
Keeluitstrijk
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Code Afnamemateriaal:
N, D

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78