Keel

Banale kweek

Voor een PCR dient u een E-swab in te leveren. 
Indicatie
Voor het aantonen van bacteriële verwekkers
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Materiaal
Keeluitstrijk
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Afnameinstructies

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78