Keel

Banale kweek

Voor een PCR dient u een E-swab in te leveren. 
Indicatie
Voor het aantonen van bacteriële verwekkers
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Materiaal
Keeluitstrijk
Afnamemateriaal
ESwab

Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Afnameinstructies

Consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op nummer 071 - 517 83 84