Leishmania spp.

Antistoffen

De diagnostiek voor leishmania bestaat uit microscopie, kweek, PCR of serologie. Kweek is erg moeilijk en wordt daarom alleen in specifieke parasitologische laboratoria verricht. Bij cutane leishmania ontbreekt vaak de immuunrespons, waardoor serologie geen aanvullende waarde heeft. Voor viscerale leishmania kan serologie verricht worden in combinatie met PCR en microscopie van aspiraten van beenmerg, lymfeklieren en perifeer bloed. Serologie kan langdurig positief blijven na succesvolle behandeling en kan daarom geen onderscheid maken tussen een actieve en doorgemaakte infectie.

Indicatie:
Voor het aantonen van antistoffen tegen Leishmania spp. in bloed
Deelgebied:
Serologie
Techniek:
Serologie
Doorlooptijd
Twee weken
Materiaal:
Serum
Afnamemateriaal:
Stolbuis
 
Code afnamemateriaal
H
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Negatief
Opmerkingen:
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78