Listeria monocytogenes

Kweek

Diagnostiek bestaat uit het kweken van Listeria monocytogenes uit bloed, liquor, amnionvocht en meconium.
Indicatie
Voor het aantonen van een infectie met Listeria monocytogenes
Deelgebied
Bacteriologie
Techniek
Kweek
Doorlooptijd
5-12 dagen
Materiaal
Bloedkweek, vaginauitstrijk, placenta, weefsel, liquor
Afnamemateriaal
Steriele container

ESwab

Liquorbuis
Bloedkweekset aeroob/anaeroob
Blauwe uitstrijk (alleen bacteriële kweek)
Greinerbuis
Referentiewaarden
Geen Listeria gekweekt

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op nummer 071 - 517 83 84