SARS coronavirus 2 (COVID-19)

IgG antistoffen

De diagnostische waarde van serologie is afhankelijk van de fase in het ziektebeloop. Het heeft  de voorkeur de serologie 4-5 weken na de 1e ziektedag in te zetten omdat de meeste mensen pas na 14-28 dagen antistoffen ontwikkelen. Pati�nten met milde klachten van COVID-19 ontwikkelen niet altijd detecteerbare antistoffen. Antistoffen kunnen langdurig (weken tot jaren) aantoonbaar blijven ook als er geen COVID-19 klachten meer aanwezig zijn. Het is nog onduidelijk of de aanwezigheid van COVID-19 antistoffen op immuniteit duidt, daarvoor is meer onderzoek nodig.

Indicatie:

  • Uitsluiten/bevestigen van een (doorgemaakte) COVID-19 en een 1e ziektedag van minimaal 14 dagen geleden.
  • Een sterke klinische verdenking op COVID-19, waarbij de PCR op nasofarynx/keel en/of materiaal diep uit de luchtwegen (bv. sputum) bij herhaling negatief is en een 1e ziektedag van minimaal 14 dagen geleden.
  • In nauw contact (> 15 min. op minder dan 1.5 m) zijn  geweest met een  bewezen COVID-19 pati�nt minimaal 21 dagen geleden

Gezien de  lage seroprevalentie is het NIET  zinvol om serologie in te sturen van pati�nten die geen klachten ( gehad) hebben passend bij  COVID 19.

Indicatie:
  • Uitsluiten/bevestigen van een (doorgemaakte) COVID-19 en een 1e ziektedag van minimaal 14 dagen geleden.
  • Een sterke klinische verdenking op COVID-19, waarbij de PCR op nasofarynx/keel en/of materiaal diep uit de luchtwegen (bv. sputum) bij herhaling negatief is en een 1e ziektedag van minimaal 10 dagen geleden.
  • In nauw contact (> 15 min. op minder dan 1.5 m) zijn  geweest met een  bewezen COVID-19 pati�nt minimaal 21 dagen geleden.
Deelgebied:
Serologie
Techniek:
ELISA
Doorlooptijd
1-2 werkdagen
Materiaal:
Serum
Afnamemateriaal:
Stolbuis
 
Code afnamemateriaal
H
Bewaarcondities:
Koelkast max 48 uur
Benodigd volume:
Minimaal 1ml

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78