Een nieuwe naam voor Eurofins Salux! En meer nieuws…

Aankondiging Naamswijziging Eurofins Salux

SCAL Medische Diagnostiek en Eurofins Salux hebben elk hun eigen rijke geschiedenis en zijn nauw met elkaar verbonden. SCAL is het vertrouwde gezicht voor zorgverleners in de 1e lijn en patiënten in de regio Leiden. Eurofins Salux voert alle klinisch chemische analyses uit en is tevens een betrouwbare partner voor laboratoriumdiagnostiek voor diverse zorgorganisaties, bedrijven en overheidsinstellingen.

Vanaf 1 mei 2024 verandert Eurofins Salux haar naam naar Eurofins SCAL, zodat de sterke verbinding tussen SCAL en Eurofins Salux meer zichtbaar wordt.

Wat betekent de naamswijziging ?

Bent u zorgverlener? Dan gaat u de nieuwe naam en het logo terugzien op onder andere de aanvraagformulieren, uitslagen en verzendenveloppen. Verder verandert er niets in de dagelijkse praktijk. De dienstverlening blijft zoals zorgverleners van ons gewend zijn. De hoofdlocatie op Rooseveltstraat 18 blijft ongewijzigd, evenals de procedures van aanvraag tot uitslag.

Bent u patient? Dan verandert er niets. U kunt uw afspraken voor bloedafname, overige onderzoeken en het inleveren van materialen inplannen via deze website of via www.scal.nl. U kunt hiervoor gewoon gebruik blijven maken van de afnamelocaties van SCAL en de Eurofins Zorgpunten.

Verbeteren telefonische bereikbaarheid

We merken dat veel patiënten ons bellen voor het maken van een afspraak voor bloedafname of met andere vragen. Dit kan soms leiden tot lange wachttijden, ook voor onze zorgverleners. Momenteel maken Eurofins Salux en SCAL gebruik van één telefoonnummer voor zowel zorgverleners als patiënten: 071 516 0020. Vanaf 1 mei worden dit twee aparte telefoonlijnen voor zorgverleners en patiënten. Dit voorkomt dat zorgverleners hinder ondervinden van een te druk bezette patiënten lijn of dat patiënten bij de verkeerde afdeling terecht komen. Zorgverleners ontvangen voor 1 mei per mail overzicht met alle relevante doorkiesnummers.

Een nieuwe stap in diagnostiek

We hebben meer goed nieuws: Samen met Eurofins SCAL zetten we de volgende stap in laboratoriumdiagnostiek in de regio Leiden! Sinds 2021 is Eurofins al een betrouwbare partner voor medische microbiologie in het ziekenhuis van Alrijne. Vanaf 1 juli 2024 breidt Eurofins SCAL onze dienstverlening hier uit met Klinische Chemie, Hematologie en Bloedtransfusie. Gecombineerd met eerstelijns klinische chemie vanuit Eurofins SCAL, de eerstelijns pathologie vanuit Eurofins LCPL bieden we een geïntegreerd en toekomstbestendig diagnostiekaanbod voor de eerste en tweede lijn in de regio.

Achtergrond en vragen

Heeft u vragen over de bovengenoemde veranderingen? Of heeft u de mail met telefoonnummers voor zorgverleners niet ontvangen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of stuur een mail naar: relatiebeheer@ctnl.eurofinseu.com