Schistosoma spp.

PCR

Omdat de eiproductie sterk fluctueert en lichte infecties gemakkelijk worden gemist bij éénmalig onderzoek kan er tevens een PCR worden verricht. Voor blaasschistosomiasis dient een sediment van urine, geproduceerd rond het midden van de dag na activiteit (bijvoorbeeld traplopen of fietsen) of een 24-uurs portie, waarbij de laatste druppels moeten worden uitgeperst ingestuurd te worden.

Indicatie:
Aantonen van Schistosoma species in feces of urine
Deelgebied:
Moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
7-10 dagen
Materiaal:
Feces of in geval van Schistosoma heamatobium 24-uurs urine
Afnamemateriaal:
Steriele container, steriele container met lepel, Greinerbuis
 
Code afnamemateriaal
A, C, Q
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden:
Negatief
Opmerkingen:

Tevens altijd serologie afnemen.

Deze bepaling wordt extern uitgevoerd.

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78