Varicellazostervirus (VZV)

PCR

Diagnostiek naar een acute infectie met VZV bestaat uit het aantonen van VZV DNA in blaasjesvocht of liquor.
Indicatie:
Aantonen van varicellazostervirus DNA in liquor, plasma of blaasjesvocht
Deelgebied:
Moleculair
Techniek:
PCR
Doorlooptijd
2-3 werkdagen
Materiaal
Liquor in liquorbuis, bloed in EDTA buis of uitstrijk van blaasjesvocht
Afnamemateriaal
ESwab

EDTA buis
Liquorbuis
Code Afnamemateriaal:
I, J, D
Bewaarcondities:
Koelkast, max. 1 week
Referentiewaarden:
Negatief
Opmerkingen:
Deze bepaling wordt extern uitgevoerd

Intercollegiaal consult

Wij zijn 24/7 bereikbaar op 071-517 81 78