Vademecum

Dit vademecum geldt alléén voor Eurofins Medische Microbiologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Varicellazostervirus (VZV)

Controle imuunstatus/vaccinatie: IgG antistoffen

Middels het aantonen van VZV IgG kan een doorgemaakte infectie met VZV worden aangetoond.
Indicatie
Aantonen van IgG antistoffen tegen Varicellazostervirus (VZV)
Deelgebied
Serologie
Techniek
Serologie
Doorlooptijd
2-7 dagen
Materiaal
Serum
Afnamemateriaal
Stolbuis
Bewaarcondities
Koelkast, max. 48 uur
Referentiewaarden
Negatief
Opmerkingen
Bij zwangeren na expositie graag contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog om de bepaling cito te laten verrichten.