Wijziging facturatie Covid-19 tests

Graag brengen wij u ervan op de hoogte dat de bekostiging van Covid-19 tests uit het budget van de Openbare Gezondheidszorg (OGZ) per 4 augustus 2022 is beëindigd. Covid- 19 tests worden vanaf deze datum weer gefactureerd aan de zorgverzekeraar en komen mogelijk ook ten laste van het eigen risico van de patiënt.

Vergoeding vanuit OGZ voor Covid-19 test

Tot 4 augustus 2022 konden Covid-19 testen gedeclareerd worden aan de GGD. Daardoor werden deze testen vergoed vanuit het Budget Openbare Gezondheidszorg (OGZ). Het eigen risico zou hierdoor geen drempel meer hoeven vormen om een Covid-19 test aan te vragen via de huisarts.

Recent is door het Ministerie van VWS besloten om deze regeling met ingang van 4 augustus 2022 te laten vervallen. Dit betekent dat Covid-19 tests, die worden afgenomen in de eerstelijns zorg, vanaf 4 augustus weer bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Een test die wordt afgenomen via de GGD blijft kosteloos voor de patiënt, omdat deze onveranderd op OGZ-budget vergoed wordt.

Vragen?

Bij vragen over deze wijziging, of andere zaken, kunt u contact opnemen met relatiebeheer door te bellen naar 088 – 235 02 15 of stuur een mail naar relatiebeheer@nmdl-lcpl.nl.